Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]