Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Więcej o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają multum zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż online łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często obowiązkowe, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Elementy determinujące ostateczny koszt tłumaczenia

Na to ile finalnie będzie kosztowało cię tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład poświadczony a zwykły

Należy podkreślić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. paszport albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu indywidualny numer, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]