Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W skład naszego zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, jak również podział majątku po rozwodzie, ustalenie, podwyższenie oraz obniżenie kwoty alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, a także wykroczeń,
prawie sportowym – wsparcie w negocjacjach transferowych i kontraktowych, przygotowywanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, reprezentacja zawodników i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotnym obszarem pracy Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w skomplikowanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przedłużenie czy też udzielenie pozwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach karnych, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje także wsparcie prawne w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, przywrócenia oraz nadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela polskiego. Z kolei właścicielom polskich przedsiębiorstw planującym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem w tym zakresie.

Adres:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08