Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Kluczowe informacje na temat automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Regularne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w ustalonym czasie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wymienione powyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]