Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Metoda kasowa. Więcej szczegółów na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość krajowych przedsiębiorców

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za sprzedane towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe oznaczanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy stu i więcej dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]