Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Sprawdź, jak wystawić notę księgową na 40 euro na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy należy wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez lata dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę może być jednorazowe przeoczenie bądź przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest też w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]