Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa wypatrują nowych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na ekosystem.

Co to jest dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej firm produkcyjnych za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze użycie zasobów energetycznych, np. poprzez zredukowanie użycia węgla i gazu czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, która poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest też chłód.

W szeregu obszarów przemysłu możliwe jest też użycie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na różnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, jak również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W dobie globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem, a także wiedzy, iż gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tych rozwiązań generuje spore koszty, lecz w rezultacie zysk jaki one przynoszą, całkiem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10