Kursy pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy

W naszym kraju co roku traci życie kilka tysięcy osób tylko z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka pogotowia . Reakcją na tak zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia poruszane w czasie kursu, zależą od uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.