Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODARUJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych
strona główna
o projekcie
zajęcia
z życia projektu
kontakt
plan zajęć